Quantum Allergy

Alles bestaat uit energie met een trillingsfrequenties. Als frequenties niet met elkaar overeenkomen kan het zijn dat je verstoringen krijgt wat zich uit in allerlei klachten.. Klachten kunnen bijvoorbeeld overgevoeligheid voor bepaald voedsel zijn maar ook last van geuren, harde geluiden of bepaalde overtuigingen. Met deze methode kun je trillingen laten overeenkomen zodat je klachten zullen verminderen of zelfs oplossen.

We werken bij deze methode met buisjes waarin de trillingen van heel veel stoffen opgenomen zijn. Via deze buisjes kunnen we het lichaam resetten waardoor je niet of veel minder last hebt van de verstoring.

♥️