Puur Kind

Hoogsensitief en prikkelgevoelige zijn...dat is niet niks in een wereld waarin zoveel prikkels zijn. Het hoogsensitieve kind krijgt via alle! zintuigen deze prikkels tegelijk! binnen, er is geen filter. Maar ook vanuit de binnenwereld van het kind worden prikkels ervaren zoals bijvoorbeeld de eigen gedachten. Daarbij zijn ze fijngevoelig, ze pikken al snel op hoe iemand zich voelt of hoe iemand over hen denkt! En als ze daar dan naar vragen en er wordt ze verteld dat het niet klopt wat ze voelen en ervaren... Je kunt je voorstellen dat deze kinderen in de knel kunnen raken door hun fijngevoelig zijn.

Is mijn kind hoogsensitief?

Als ouder is het misschien lastig om te weten of je kind hoogsensitief is.Daarom heb ik de kenmerken van een hoogsensitief kind op een rijtje gezet voor je. Als je vele kenmerken kunt beamen dan kun je er van uit gaan dat je kind hoogsensitief is.

 • Snel schrikken
 • Last hebben van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid
 • Niet van grote verrassingen houden
 • Meer leren van een vriendelijke terechtwijzing dan van strenge straf
 • Lijkt gedachten te kunnen lezen
 • Moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd gebruiken
 • Elk vreemd geurtje ruiken
 • Een scherpzinnig gevoel voor humor hebben
 • Intuïtief lijken
 • Moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag
 • Moeite met grote veranderingen
 • Zich willen verkleden als kleren nat of zanderig zijn geworden
 • Veel vragen stellen
 • Een perfectionist zijn
 • Oog hebben voor het verdriet van anderen
 • Meer van rustige spelletjes houden
 • Diepzinnige, beschouwende vragen stellen
 • Zeer gevoelig zijn voor pijn
 • Slecht tegen een luidruchtige omgeving kunnen
 • Oog hebben voor detail (iets wat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk e.d.)
 • Eerst kijken of het veilig is alvorens ergens in te klimmen
 • Beter presteren wanneer er geen vreemden bij zijn
 • De dingen intensief beleven

Sensikids cursussen

Ik begeleid deze mooie wijze kinderen met de Sensikidscursus. In zeven keer en gebruikmakend van een werkboek leren ze onder andere het herkennen van emoties en stress en hoe hiermee om te gaan, o jee gedachten om te buigen naar oké gedachten en handige oplossingen te bedenken in lastige situaties. Ook kijken we samen naar de kernkwaliteiten die ze hebben en leren ze hoe ze hun lichaam als veilig huisje kunnen ervaren. De ouders worden natuurlijk bij dit alles betrokken want zij zijn een belangrijk steunpunt hierin voor hun kind!

Er kan individueel gestart worden of in een groepje van maximaal drie kinderen. Kijk op meer info bij Cursussen. Ook is het mogelijk om bij u thuis de cursus te geven!. Voor informatie over de kosten van deze cursus klik op Tarieven.

 

Wijze ouder trainingen

Hiernaast geef ik de ook de Wijze ouder training. We gaan in vier avonden in op het thema hoogsensitief en prikkel gevoelig zijn. Als ouder is het belangrijk om te weten wat hoogsensitiviteit inhoud zodat je je kind goed kunt begeleiden daarin. Door deze training zal veel duidelijk worden, je zal je kind beter gaan begrijpen en daardoor beter kunnen ondersteunen.