Puur Kind

Sensikids cursussen

Hoogsensitief en prikkelgevoelige zijn...dat is niet niks in een wereld waarin zoveel prikkels zijn. Het hoogsensitieve kind krijgt via alle! zintuigen deze prikkels tegelijk! binnen, er is geen filter. Maar ook vanuit de binnenwereld van het kind worden prikkels ervaren zoals bijvoorbeeld de eigen gedachten. Daarbij zijn ze fijngevoelig, ze pikken al snel op hoe iemand zich voelt of hoe iemand over hen denkt! En als ze daar dan naar vragen en er wordt ze verteld dat het niet klopt wat ze voelen en ervaren... Je kunt je voorstellen dat deze kinderen in de knel kunnen raken door hun fijngevoelig zijn.

Ik begeleid deze mooie wijze kinderen met de Sensikidscursus. In zeven keer en gebruikmakend van een werkboek leren ze onder andere het herkennen van emoties en stress en hoe hiermee om te gaan, o jee gedachten om te buigen naar oké gedachten en handige oplossingen te bedenken in lastige situaties. Ook kijken we samen naar de kernkwaliteiten die ze hebben en leren ze hoe ze hun lichaam als veilig huisje kunnen ervaren. De ouders worden natuurlijk bij dit alles betrokken want zij zijn een belangrijk steunpunt hierin voor hun kind!

Deze cursus start weer op woensdag 7 oktober  2020 ! Er kan individueel gestart worden of in een groepje van maximaal drie kinderen. Kijk op meer info bij Cursussen. Ook is het mogelijk om bij u thuis de cursus te geven!. Voor informatie over de kosten van deze cursus klik op Tarieven.

Wijze ouder trainingen

Hiernaast geef ik de ook de Wijze ouder training. We gaan in vier avonden in op het thema hoogsensitief en prikkel gevoelig zijn. Als ouder is het belangrijk om te weten wat hoogsensitiviteit inhoud zodat je je kind goed kunt begeleiden daarin. Door deze training zal veel duidelijk worden, je zal je kind beter gaan begrijpen en daardoor beter kunnen ondersteunen.